آب و فاضلاب

آب و فاضلاب

آب و فاضلاب

همانگونه كه تنفس هوا امری بدیهی است مصرف آب هم نیاز حیاتی است. سابقاً تصور می شد منابع آب نامحدودند، اما امروزه حتی كشورهای پیشرفته، محدودیت منابع آبی را درك نموده اند. آب كیمیاب ترین منابع موجود در جهان است و از اساسی ترین الزامات فعالیتهای بشری محسوب می شود و اهمیت زیست محیطی آن را نمی توان نادیده انگاشت. متاسفانه فعالیت های بشری موجبات تنزل كمی و كیفی منابع آب را فراهم ساخته است. پیش بینی های تكان دهنده به مدد آمار، وضعیت منابع آب جهان را بسیار مخاطره آمیز نشان می دهد. سیاره زمین با كمبود آب روبرو شده است. فعالیتهای مخرب و استفاده نا كارآمد منابع آب و در كنار آن افزایش جمعیت و افزایش تقاضای آب، منابع آب را در چند دهه اخیر به شدت محدود نموده است. تغییرات آب و هوایی و كاهش جنگل های بارانی، كاهش ضخامت لایه ازن همه و همه كمبود آب را تشدید می كنند. كمبود آب اثرات جانبی و غیر مستقیم نیز دارد. نظیر افزایش فقر و گرسنگی، تخریب اكوسیستم، بیابان زایی، تغییرات آب و هوا و حتی صلح جهانی را مورد تهدید قرار می دهد. 
مشکلات موجود می توانند تبعات اقتصادی و اجتماعی گوناگونی به همراه داشته باشند. به همین دلیل عبور از این مرحله بحرانی، نیازمند راه گشایی های فوری برای کاهش مسایل حاد و راه حل های بلند مدت و پایدار برای استفاده بهینه از منابع آب ایران با در نظر گرفتن وضعیت اقلیمی در کشور است. از این رو شرکت آبپخش صنعت جنوب بر آن است تا با استفاده از تکنولوژی های روز دنیا و ساخت تجهیزات با راندمان بالا به نوبه خود برای کاهش بحران آب در شرایط کنونی و برون رفت از این مشکلات فراگیر به سهم خود گام بردارد. در بخش زیر کاربردهای محصولات این شرکت در صنعت آب و فاضلاب ذکر شده است.
 

کاربرد ها