خدمات فنی و پروژه ها

 • مشاور و مهندسی فروش
  مشاور و مهندسی فروش

  خدمات مشاوره در صنایع مختلف در زمینه انتخاب، جایگزینی، بهینه سازی و ممیزی تجهیزات صنعتی مانند انواع پمپ، بلوئر و کمپرسور و طراحی و اجرای تاسیسات مکانی...

 • خدمات گارانتی محصولات
  خدمات گارانتی محصولات

  با توجه به دیدگاه موسس شرکت کلیه محصولات ارائه شده از طرف این مجموعه با تکیه بر پشتیبانی فنی و توان نیروی انسانی و سخت افزار موجود در مجموعه دفتری و ک...

 • تعمیرات تجهیزات صنعتی
  تعمیرات تجهیزات صنعتی

  شرکت آبپخش صنعت جنوب، با آگاهي از جايگاه خدمات مشتریان در صنايع پمپ سازی، با هدف کمک به افزايش کارايی و بهره وری، مجموعه خدماتی را فراخور نياز صنايع گ...

 • پروژه ها
  پروژه ها