آموزش

معرفی واحد آموزش شرکت آب پخش جنوب

سازمان های موفق بر این باورند که موفقیت پایدار تنها در سایه توجه به آموزش مستمر و مرتبط اعضای سازمان است تا با بهره مندی از آموزش مناسب، سازمان را در راه رسیدن به اهداف خود یاری رسانند. لذا شرکت آبپخش صنعت جنوب در نظر دارد تا در کنار تجارب علمی و عملی ارزشمند خود نقش اثر بخشی را در گسترش دانش مشتریان خود و دیگر علاقمندان در حوزه صنایع ایفا نماید